Emil Matias Rasmussen

Organisationskonsulent i SOF

Hvad har du fået ud af at holde barsel?

”Vi har været sammen hele tiden – på godt og ondt. Det har givet mig mulighed for at skabe en rigtig stærk relation til dem. Jeg har også fået en mere ligeværdig relation med deres mor, fordi det var mig som havde ansvaret og var mest inde i deres udvikling i den periode. ”

Hvordan er/har du været i dialog med din arbejdsplads under din barsel?

”Jeg var ikke i dialog med arbejdspladsen under barslen. Vi talte samme hen mod slutningen for at aftale, hvad jeg skulle, når jeg kom tilbage. ”

Hvordan har det været at komme tilbage til arbejdspladsen ?

”Det tager jo lidt tid at komme i gang igen – særligt når der samtidig er corona og nedlukning. Men jeg har følt et relativt stort overskud begge gange, og jeg har i hvert fald været parat og glædet mig til at komme tilbage.”