Barn syg

Når man bliver forælder, er det uundgåeligt, at man fra tid til anden bliver nødt til at blive hjemme fra arbejde med et barn, der er ramt af sygdom. Det kræver også planlægning - både med din partner og med din leder i KK.

Ifølge de enkelte overenskomster kan der gives hel eller delvis ret til tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på 1. og 2. sygedag.

Det kan der, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Barnet skal være under 18 år.
  • Barnet skal have ophold hos medarbejderen.
  • Fraværet skal være nødvendigt af hensyn til barnet.
  • Fraværet skal være foreneligt med forholdene på tjenestestedet.